La cambusa

Quando siamo partiti, il Signor Giovanni Rana, sostenendoci in quest’avventura, ci ha detto: “le passioni vanno sempre alimentate”. Grazie quindi per l’ennesima cena, questa volta un po più speciale perché cucinata “a bordo”.

Galley

The day we left, Mr. Giovanni Rana, supporting us in this adventure, told us: “you always need to feed your passion”. Thanks then for yet another dinner, this time a little more special because cooked “on board”.

Kabuis

De dag dat we vertrokken kregen we van Meneer Giovanni Rana, diegene die ons steunt tijdens dit project, als advies :”een passie moet altijd gevoed worden”  Dus we bedanken hem voor een heerlijk avondmaal, vandaag een beetje specialer omdat dit “aan boord” bereid werd.

[ish_gallery images=”2434,2435,2436″ columns=”3″]
Stefano Castioni

Author Stefano Castioni

More posts by Stefano Castioni